تولید پنیر

تولید پنیر

امروزه استفاده از مدل قیمت گذاری کیفی برای تشخیص مطلوبیت و خواسته واقعی مصرف کنندگان در صنایع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در این مدل (HP) هر یک از ضرایب حاصل در واقع قیمت ضمنی هر یک از ویژگی های لحاظ شده در مدل است.از آنجا که در بخش صنعت پنیر داخلی مشکلاتی همچون پایین بودن مصرف سرانه وجود دارد, لذا در این تحقیق با استفاده از یک عملیات پرسشگری (420 نمونه) در شهر تهران به بررسی علل این مشکل پرداخته شده است. در این باره مهمترین دلایل ذکر شده از سوی مصرف کنندگان برای کم بودن مصرف سرانه, نبود تنوع محصولی, ناآگاهی مصرف کنندگان از ارزش غذایی این فراورده شیری و ناهماهنگی بین خصوصیات این کالا و مطلوبیت مصرف کنندگان بوده است.با توجه به اینکه در این مطالعه خوش نیامدن طعم پنیرهای تولیدی به ذائقه مصرف کننده, مهمترین عامل پایین بودن مصرف سرانه ذکر شده, لذا برای بررسی رابطه قیمت و خصوصیات کیفی پنیر از مدل HP استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این مدل نشان می دهد که در بین خصوصیات کیفی پنیر میزان چربی, نمک, سختی بافت و نوع بسته بندی مهمترین عوامل موثر بر قیمت پرداختی مصرف کنندگان بوده اند. لذا سیاست های حمایتی دولت در زمینه افزایش توان تولید داخلی و افزایش مصرف سرانه باید همگام با تولید پنیرهایی مناسب با ذائقه و مطلوبیت مصرف کنندگان باشد.

دیدگاهتان را بنویسید